top of page
4 Herbert Smith Freehills lawyers smiling for the camera

Tình nguyện viên SSCLS, Thực tập sinh và Người thứ hai Sundowner: Tháng 2 năm 2022

Bắt đầu năm mới bằng cách công nhận sự hỗ trợ và nỗ lực của các tình nguyện viên, thực tập sinh và người thứ hai HSF của chúng tôi.

Để tìm hiểu thêm về thực tập của chúng tôi bấm vào bên dưới.

bottom of page