top of page

Tham gia : Bốn cách tuyệt vời để hỗ trợ cộng đồng 

Bằng cách tình nguyện tại SSCLS, bạn có một số cách để cung cấp các kỹ năng và dịch vụ của mình cho cộng đồng. 

 

Giúp người dân Tây Úc tiếp cận các dịch vụ pháp lý và xã hội khi họ cần bằng cách trở thành tình nguyện viên.

Hội đồng quản trị của chúng tôi bao gồm các thành viên củacơ quan.

 

 Đây là những Thành viên tình nguyện dành thời gian của họ để đảm bảo rằng chúng tôiduy trì tiêu chuẩn cao nhất về quản trị và sự tuân thủ.

Chúng tôi dựa vào sự hỗ trợ liên tục của cộng đồng để đảm bảo chúng tôi có thể cung cấpquý giá dịch vụ hợp pháp và không hợp pháp.

 

Một cách tuyệt vời để làm điều này là quyên góp được khấu trừ thuế.  

Chúng tôi là một tổ chức cộng đồng dựa trên Thành viên.

 

Tư cách thành viên cộng đồng đảm bảo rằng chúng tôi luôn phù hợp và phù hợp với nhu cầu của cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.  

Câu chuyện của bạn và tác động của chúng tôi.
 Đọc thêm về những gì chúng tôi đã làm trong cộng đồng và một số câu chuyện của những người mà chúng tôi đã làm việc cùng.

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.

Tìm hiểu thêm về Tầm nhìn, Sứ mệnh, Mục tiêu và Giá trị của chúng tôi.

Xem bản đồ tương tác của chúng tôi để tìm địa điểm và các dịch vụ của Dịch vụ Luật Cộng đồng Phố Sussex gần bạn nhất.

 • Victoria Park - Head Office
  Address: 29 Sussex Street East Victoria Park WA 6101 Services: Family law Civil law Minor criminal law Welfare rights Disability discrimination Tenant advocacy Individual disability advocacy Financial counselling Night legal service ​ ​
 • Mid-West
  Address: 114 Sandford Street Geraldton WA 6530 Services: Individual disability advocacy NDIS appeals Disability Royal Commission advocacy ​
 • Goldfields/ Esperance
  Address: 42 Wilson Street Kalgoorlie WA 6430 Services: Individual disability advocacy NDIS appeals Disability Royal Commission advocacy ​
 • Great Southern
  Address: 4/15 Peels Place (next to Centrelink) Albany WA 6330 Delivered in partnership with Albany Community Legal Centre Services: Individual disability advocacy NDIS appeals Disability Royal Commission advocacy
 • Perth
  Address: Irwin Chambers Level 3 16 Irwin St Perth WA 6000 Service: Advice for respondents to restraining orders
 • Belmont
  Address: 213 Wright Street Cloverdale WA 6105 Services: Minor criminal law Family law Civil law Individual Disability Advocacy service NDIS appeals
 • Canning Vale
  Address: Unit 15/16 64-66 Bannister Road Canning Vale WA 6155 Service: Financial Counselling
 • Armadale
  Address: 108 Jull Street (inside Church Café) Armadale WA 6112 Service: Financial Counselling
bottom of page