top of page

Chính sách bảo mật 

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Tại Dịch vụ Luật Cộng đồng Phố Sussex, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn với tư cách là khách truy cập trực tuyến vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn để tối đa hóa các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin do bạn cung cấp. Tuyên bố về quyền riêng tư này tuân thủ Đạo luật quyền riêng tư năm 1988 (Cth) và Nguyên tắc quyền riêng tư của Úc, điều chỉnh việc thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của tất cả những người có liên quan hoặc tương tác với Dịch vụ luật cộng đồng đường phố Sussex. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật của chúng tôi dưới đây.

Bạn có thể thay đổi thông tin chi tiết của mình bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi bằng văn bản qua email. Tất cả dữ liệu khách hàng được thu thập đều được bảo mật chống lại việc sử dụng hoặc truy cập trái phép.

LƯU TRỮ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi nhận và lưu trữ thông tin bạn nhập trên trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác theo thời gian. Bạn có thể cung cấp thông tin liên hệ cơ bản như tên, số điện thoại, địa chỉ và địa chỉ email để cho phép chúng tôi gửi thông tin và chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin bổ sung vào những thời điểm khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn cung cấp phản hồi, thay đổi nội dung của mình hoặc tùy chọn email, trả lời khảo sát hoặc liên lạc với nhân viên của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân được thu thập từ bạn với mục đích cung cấp cho bạn thông tin liên quan, cập nhật về trang web của chúng tôi và thông tin dưới dạng bản tin. Điều này sẽ chỉ áp dụng nếu bạn đã đăng ký hoặc đăng ký các ấn phẩm đó bằng cách đăng ký thông tin chi tiết của bạn với chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn muốn ngừng nhận bất kỳ thông tin nào như vậy, bạn có thể cho chúng tôi biết bằng email hoặc hủy đăng ký bất kỳ lúc nào và yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện ngay lập tức.

Hồ sơ cá nhân và chi tiết công ty không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Thông tin chi tiết chỉ được cung cấp cho nhà cung cấp bên thứ ba khi luật pháp yêu cầu đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn đã mua hoặc để bảo vệ bản quyền, thương hiệu và các quyền hợp pháp khác của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của khách truy cập trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin trên hoặc thông qua trang web này có thể nhận dạng cá nhân bạn. Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn tình nguyện cung cấp cho chúng tôi để trả lời các câu hỏi và nhận xét của khách truy cập về chúng tôi cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như để gửi các bản tin điện tử (“Dữ liệu Cá nhân”).

Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các biện pháp hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khi chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi sẽ không cố ý chia sẻ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người hỗ trợ chúng tôi cung cấp thông tin và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp cho bạn. Trong phạm vi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy nếu bên đó đồng ý tuân thủ các tiêu chuẩn về quyền riêng tư của chúng tôi như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này. 

Bất kỳ thông tin, thông tin liên lạc và tài liệu phi cá nhân nào bạn gửi đến trang web này hoặc cho chúng tôi qua email hoặc chúng tôi có được từ bên thứ ba mà không có cam kết bảo mật, có thể được chúng tôi lưu giữ, sử dụng và tiết lộ trên cơ sở không bảo mật. Chúng tôi được tự do sử dụng và sao chép bất kỳ thông tin nào như vậy một cách tự do và cho bất kỳ mục đích nào. Cụ thể, chúng tôi sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm phát triển, sản xuất hoặc tiếp thị sản phẩm.


CHỦ QUYỀN DỮ LIỆU 

Khi tương tác với chúng tôi, đôi khi chúng tôi có thể cần ghi lại thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Để cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể, chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ để hỗ trợ chúng tôi. Những công nghệ này có thể bao gồm các ứng dụng phần mềm có máy chủ đặt tại Úc và nước ngoài. Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật chung của bạn không bao giờ bị xâm phạm do tương tác của bạn với các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi làm điều này bằng cách làm việc hướng tới thực tiễn tốt nhất trong quản lý bảo mật thông tin. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi trực tiếp hoặc qua kỹ thuật số, bạn đồng ý cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn ở nơi thích hợp trên máy chủ của chúng tôi ở Úc và nơi giám sát, nơi làm như vậy cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho bạn.

 

Khi hợp lý và/hoặc khi pháp luật yêu cầu, chúng tôi cam kết:

  • Hủy nhận dạng thông tin cá nhân,

  • Hạn chế quyền truy cập vào nhân viên có thẩm quyền,

  • Áp dụng các biện pháp kiểm soát kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn,

  • Chỉ sử dụng dữ liệu của bạn cho những lý do dự kiến mà nó đã được cung cấp cho chúng tôi,

  • Cung cấp chính sách và tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi cũng như bất kỳ cập nhật nào đối với những điều này để mọi người xem xét và

  • Chỉ dựa vào sự đồng ý gián tiếp khi sự đồng ý trực tiếp không hợp lý hoặc sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến dịch vụ của chúng tôi dành cho bạn. 

 

Để biết thêm thông tin về các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, hãy xemĐiều khoản và điều kiệnbản tường trình.  

BÁNH QUY

Cookie là một tệp nhỏ được đặt trong trình duyệt web của bạn để thu thập thông tin về hành vi duyệt web của bạn. Việc sử dụng cookie cho phép một trang web điều chỉnh cấu hình của nó theo nhu cầu và sở thích của bạn. Cookies không truy cập thông tin được lưu trữ trên máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào (ví dụ: tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại). Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie nhưng bạn có thể chọn từ chối cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, điều này có thể ngăn bạn tận dụng tối đa trang web của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để phân tích lưu lượng truy cập trang web và giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách truy cập trang web. Ngoài ra, cookie có thể được sử dụng để phân phát quảng cáo có liên quan đến khách truy cập trang web thông qua các dịch vụ của bên thứ ba như Google Adwords. Những quảng cáo này có thể xuất hiện trên trang web này hoặc các trang web khác mà bạn truy cập.

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN

Đôi khi, chúng tôi có thể cần tiết lộ một số thông tin nhất định, có thể bao gồm Dữ liệu Cá nhân của bạn, để tuân thủ yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như luật, quy định, lệnh tòa, trát đòi hầu tòa, lệnh, trong quá trình tố tụng pháp lý hoặc để đáp lại đến một yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của communitylegalwa.org.au, khách hàng của chúng tôi hoặc bên thứ ba.

CÁC BÊN THỨ BA

Chúng tôi không và sẽ không bán hoặc xử lý thông tin cá nhân hoặc thông tin khách hàng. Chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoại trừ thông tin cần thiết theo yêu cầu của nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã mua hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của sscls.org, khách hàng của chúng tôi hoặc bên thứ ba hoặc nếu pháp luật yêu cầu.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng theo nghĩa chung mà không cần tham chiếu đến tên, thông tin của bạn để tạo số liệu thống kê tiếp thị, xác định nhu cầu của người dùng và để hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của khách hàng nói chung. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi chứ không phải cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác.

BẢO VỆ

Chúng tôi cố gắng đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của thông tin cá nhân được gửi đến trang web của chúng tôi và chúng tôi cập nhật định kỳ các biện pháp bảo mật của mình dựa trên các công nghệ hiện tại.

LIÊN KẾT

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho bạn. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba không cấu thành tài trợ hoặc chứng thực hoặc phê duyệt các trang web này. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của các trang web khác đó. Chúng tôi khuyến khích người dùng của mình lưu ý, khi họ rời khỏi trang web của chúng tôi, hãy đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của mỗi và mọi trang web thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này.

THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Vì chúng tôi có kế hoạch đảm bảo chính sách quyền riêng tư của mình vẫn hiện hành nên chính sách này có thể thay đổi. Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi và tất cả các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi chúng tôi đăng các sửa đổi trên trang web này. Vui lòng quay lại định kỳ để xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào vào bất kỳ lúc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòngliên hệ chúng tôi và chúng tôi sẽ phản hồi ngay khi có thể.

 

bottom of page