top of page

Câu chuyện của bạn và của chúng tôiva chạm.Kể từ năm 1978, chúng tôi đã làm việc trong các cộng đồng địa phương của mình để cung cấp các dịch vụ pháp lý và xã hội, giáo dục cộng đồng và cải cách luật pháp để thúc đẩy công bằng xã hội. 

Đọc các câu chuyện và bài viết của chúng tôi bên dưới để tìm hiểu thêm và cập nhật công việc chúng tôi đang làm. 

Tìm kiếm
Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.
bottom of page