top of page

Management 

Nakatuon sa responsable, mahusay na pamamahala ng serbisyo sa komunidad.

Sa SSCLS ang aming Board of Management at Senior leadership team ay nakatuon sa pagbibigay sa komunidad ng mahusay na maaasahang legal at hindi legal na mga serbisyo sa komunidad. 

OUR
BOARD

Sussex Street Community Law Service is a not-for-profit non-government organisation and overseen by a Board of Management consisting of ten members.

 

The Board includes lawyers and managers with business and Government experience.

To find out more about joining our Board, click the box below. 

Management

Jane Timmermanis

General Manager

Shabnum Rashid

Principal Solicitor

Ang aming istraktura ng organisasyon.

Sussex Street Community Legal Service Org Chart 2022 web version

I-download ang aming detalyadong chart ng organisasyon dito.

Upang malaman ang higit pa tungkol sa kung paano ka namin masusuportahan i-click ang button sa ibaba upang makita ang iba't ibang paraan na maaari kang makipag-ugnayan sa amin. 

bottom of page