top of page

Disability Discrimination Unit (DDU)

Ang Sussex Street Community Law Service Disability Discrimination Unit ay isang libreng serbisyo para sa mga West Australia.

 

Mayroon kaming team na may legal na kadalubhasaan sa diskriminasyon sa kapansanan pati na rin ang hindi legal na adbokasiya na kadalubhasaan sa mga bagay na may kaugnayan sa kapansanan kabilang ang mga apela sa NDIS, mga karapatan sa welfare, pagpapayo sa pananalapi at pangungupahan. 

bottom of page